SM娱乐公司潜在外籍男团成员备受关注

SM娱乐公司潜在外籍男团成员备受关注

7浏览次
文章内容:
SM娱乐公司潜在外籍男团成员备受关注
SM娱乐公司潜在外籍男团成员备受关注

最近,SM娱乐组建外国男子组合的消息引起了韩国网友的不同反应。据传SM娱乐公司将与一家英国公司合作推出一支本地男子乐队。

据报道,潜在成员的照片是非正式发布的。这些照片在一个流行的在线社区中分享。

Thành viên nhóm nhạc nam nước ngoài tiềm năng của SM Entertainment thu hút sự chú ý K-SelectionThành viên nhóm nhạc nam nước ngoài tiềm năng của SM Entertainment thu hút sự chú ý K-SelectionThành viên nhóm nhạc nam nước ngoài tiềm năng của SM Entertainment thu hút sự chú ý K-SelectionThành viên nhóm nhạc nam nước ngoài tiềm năng của SM Entertainment thu hút sự chú ý K-SelectionThành viên nhóm nhạc nam nước ngoài tiềm năng của SM Entertainment thu hút sự chú ý K-SelectionThành viên nhóm nhạc nam nước ngoài tiềm năng của SM Entertainment thu hút sự chú ý K-SelectionThành viên nhóm nhạc nam nước ngoài tiềm năng của SM Entertainment thu hút sự chú ý K-SelectionThành viên nhóm nhạc nam nước ngoài tiềm năng của SM Entertainment thu hút sự chú ý K-Selection

泄露这条信息的网友透露:“我听说这个信息在英国已经发布了,几乎是官方的。也许是因为它是本地团体?男孩们绝对具有英国男孩乐队的风格。他们的面孔我以前在西方男孩乐队中见过。他补充道:“我看到很多评论提到 One Direction,所以我看了一下。与 SM 合作的英国公司与 One Direction 的制作公司是同一家公司。

Thành viên nhóm nhạc nam nước ngoài tiềm năng của SM Entertainment thu hút sự chú ý K-Selection

韩国网友的评论五花八门:

 • “哦。 ”
 • “哇,他们都是外国人。”老实说,我以为至少会有一个韩国人。 »
 • “我以为我看到了哈利·斯泰尔斯。 »
 • “我猜这不是一个韩国流行乐队。 »
 • “哦,我对此很好奇。” »
 • “这基本上是一个方向。 »
 • “哇,这很有趣。 »
 • “我希望他们能够成长。 »
 • “我认为会有一位韩裔美国人。 »
 • “ 单程。 ”

SM Entertainment 的这一举措似乎引起了对这个新的国际项目感兴趣的 K-pop 粉丝的好奇和惊喜。

Thành viên nhóm nhạc nam nước ngoài tiềm năng của SM Entertainment thu hút sự chú ý K-Selection

你很高兴看到这个新的男孩乐队吗?

来源

分类:

游戏新闻

标签:

评估:

  留言

  推荐游戏